Media Info メディア情報

明治安田生命 経営情報誌『MY経営情報11月号』の巻頭

経営の新潮流に掲載されました。
「愛の経営」で業績向上を実現
意識改革で飛躍する二代目社長!